Marinan med i smart EU-projekt

Grisslehamns Marina är med i ett EU-projekt där det övergripande syftet är att

-förbättra standarden i Östersjöns småbåtshamnar på ett miljövänligt sätt

-förnya och modernisera hamnarna,

-göra hamnarna mer kostnadseffektiva samt skapa en bättre internationell synlighet.

 

Läs mer om projektet på webbplatsen smartmarina.se